Zriadenie učebne na spracovanie ovčej vlny na Základnej škole v Bátovciach 09-12/2022