Hybaj upratať svoj chotár! 01.05.2021

Príprava podujatia Hybaj upratať svoj chotár! na priehrade Lipovina. 01.05.2021
Sponzorom projektu bola Nadácia Veolia, prostredníctvom svojej zamestnankyne
Mgr. Moniky Števčaťovej, ktorá na tieto účely získala zamestnanecký grant.
Organizátori podujatia – OZ PEČENIČAN a obec Bátovce.