Historické fotky

Fotografie rodiny Šimonekovej a Hôrovej

Fotografie rodiny Števčaťovej a Hôrovej

Fotografie rodiny Bírešovej

Zo života v obci

Kalendárne zvyky v obci

Tradičný odev

Pečenická dychová hudba

Kostol a kaštieľ v Pečeniciach

Archeologické nálezy z okolia Pečeníc a spečený val

Výstavba tenisového kurtu v roku 2004 – 2006