Svetový deň vody 22.03.2019

Svetový deň vody 22.03.2019 oslávil DFS PEČENIČAN s členmi dobrovoľného hasičského zboru Bátovce v požiarnej zbrojnici v Bátovciach.