Vystúpenie DFS PEČENIČAN v Divadle Pôtoň pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 05.11.2017