Vystúpenie DFS PEČENIČAN na Dni múzeí a galérií v Bohunickom mlyne 20.05.2017